Enyhe javulás a lakáspiacon

A GKI Gazdaságkutató Zrt. ingatlanpiaci indexe szintetizálja az egyes részpiacok (a lakás-, az iroda-, üzlethelyiség- és a raktárpiac) várható helyzetét, s ezzel összefoglaló képet ad az ingatlanpiacról. Az index és a részindexek a piaci szereplők jövőre (a következő egy évre) vonatkozó kilátásait jellemzi.

A GKI fővárosi ingatlanpiaci indexe, 2001-2012

 

 

2001. jan.

2001. ápr.

2001. júl.

2001. okt.

2002. jan.

2002. ápr.

2002. júl.

2002. okt.

120,6

113,0

114,7

107,7

103,7

98,3

87,4

95,7

2003. jan.

2003. ápr.

2003. júl.

2003. okt.

2004. jan.

2004. ápr.

2004. júl.

2004. okt.

93,0

99,4

100,0

96,2

101,9

99,1

105,2

98,9

2005. jan.

2005. ápr.

2005. júl.

2005. okt.

2006. jan.

2006. ápr.

2006. júl.

2006. okt.

98,4

97,7

92,0

98,5

97,9

105,8

99,9

106,2

2007. jan.

2007. ápr.

2007. júl.

2007. okt.

2008. jan.

2008. ápr.

2008. júl.

2008. okt.

100,2

106,9

107,0

105,0

106,9

104,8

107,6

105,2

2009. jan.

2009. ápr.

2009. júl.

2009. okt.

2010. jan.

2010. ápr.

2010. júl.

2010. okt.

101,1

90,6

83,8

89,0

90,8

87,3

87,1

94,1

2011. jan.

2011. ápr.

2011. júl.

2011. okt.

2012. jan.

2012. ápr.

 

 

94,5

101,2

102,8

92,0

93,6

92,8

 

 

 

 

A könnyebb értelmezhetőség kedvéért szezonálisan kiigazított adatokat adunk közre, s az összehasonlítás alapja nem egy „ideális” egyensúlyi piac, hanem a fővárosi ingatlanpiacnak a kétezres években regisztrált átlagos állapota. Így a 100-as érték reprezentálja a hosszú távú piaci átlagot. A 100 feletti értékek az ennél kedvezőbb, a 100 alatti értékek az ennél kedvezőtlenebb kilátásokat reprezentálják.

 

 

A GKI fővárosi ingatlanpiaci indexe 2012 áprilisában 92,8, ami az egy negyedévvel korábbihoz képest hibahatáron belül elmozdulást (romlást) jelent. Félévvel ezelőtt, 2011 októberében az index nagyot (11 százalékpontot) esett. Az azóta eltelt hat hónapban az ingatlanpiaci változások nem javultak, hanem alacsony szinten stabilizálódtak. A jelenlegi indexérték szignifikánsan elmarad a kétezres évek átlagától, de kilenc ponttal magasabb az évtizedes mélypontot jelentő 2009. júliusi értéknél. A lakás- és a raktárpiacon a korábbinál kissé kevésbé pesszimisták a várakozások, az irodák és a kereskedelmi ingatlanok esetében azonban romlottak a kilátások.

 

Irodapiac

 

A kapacitás-kihasználtsági mutató 2012 első negyedévében a pesti oldalon mindkét vizsgált szegmensben illetve a budai oldalon az „A” kategóriában kissé csökkent. A fővárosban továbbra is jelentős mértékű kiadatlan terület, s ennek tartós csökkenésére nem látszik határozott tendencia. Kelet-Magyarországon a januári 65%-os kihasználtság két százalékponttal csökkent, míg Nyugat-Magyarországon az egy negyedévvel ezelőtti 64%-os mutató nem változott. A vidéki irodapiacokon a kihasználatlanság tartósan magasabb a fővárosinál.

 

 

A fővárosi irodák kihasználtsága

 

A típusú (%)

B típusú (%)

Pesten

74,5 (75)

77,5 (79)

Budán

74 (75)

74 (74)

 

               Zárójelben az előző – 2012. januári - felmérés adatai

 

 

 

A fővárosi irodapiaci index, 2001-2012

(szezonálisan kiigazított adatok)

A fejlesztési kedv a budapesti irodapiacon lényegesen lecsökkent, 2012 első negyedévében is mindössze egy új kapacitás lépett piacra. A spekulatív fejlesztések leálltak, s a közeljövőben várhatóan nem is indul ilyen beruházás.

 

Az ingatlanfejlesztő, - forgalmazó és –tanácsadó vállalkozások a következő 12 hónapban Budapesten és Kelet- Magyarországon némi romlásra, a nyugati régióban határozott romlásra számítanak.

 

Az üzlethelyiségek piaca

 

A fővárosi üzlethelyiség-piaci index, 2001-2012

(szezonálisan kiigazított adatok)


A kiskereskedelmi forgalom 2011-ben lényegében stagnált, 2012-ben a GKI prognózisa szerint további szűkülés várható. A környezet nem kedvez a fejlesztéseknek, ennek ellenére néhány – elsősorban bővítésre irányuló - projekt azért folyamatban van. A plázastop valódi hatása egyelőre nehezen értékelhető, a befektetői piacon ugyanis érezhető egyfajta óvatosság és kivárás.

 

 A válaszadók ingatlanos cégek mind a vidéki körzetekben, mind a fővárosi agglomerációban valamelyest romló piaci helyzetre számítanak a következő egy eszendőben.

 

A raktárpiac

 

A fővárosi raktárpiaci index, 2001-2012

(szezonálisan kiigazított adatok)

 A logisztikai célú fejlesztések is csaknem teljesen leálltak Magyarországon – egy-egy bővítő projekt jelenti a kivételt. A gazdasági növekedés leállása értelemszerűen nem növeli a szállítás, a szállítmányozás illetve a raktározás iránti igényeket. A raktárpiacon mozgolódás a költség-hatékonyabb megoldások keresése miatt érezhető.

 

A válaszadó ingatlanos cégek a fővárosban és környékén kissé javuló, a vidéki régiókban kissé tovább romló piaci helyzetre számítanak.

 

Az építési telkek piaca


A telekpiac közeljövőjére vonatkozó várakozások 2011 októberében jelentősen romlottak. Idén januárban és a jelen felmérés során e várakozások – országos szinten – lényegében nem változtak. A következő 12 hónapban egyik vizsgált körzetben sem várható érdemleges változás.

 


A lakáspiac

 

A fővárosi lakáspiaci index, 2001-2012

(szezonálisan kiigazított adatok)

 A magyarországi lakáspiac megítélése 2012 januárjában – a végtörlesztés okozta piaci élénkülés miatt – kissé javult. A végtörlesztési „láz” kihűlése után sem esett vissza – jelentősen – az adásvételi tranzakciók száma, így logikus fejlemény, hogy a lakáspiac értékelése kissé tovább javult.

 

A lakáspiac „páriájának” számító panellakások piacának értékelése a fővárosban és a vidéki régiókban is javult valamelyest.

 

A válaszadó ingatlanfejlesztő és - forgalmazó vállalkozások a következő 12 hónapban a maihoz képest a fővárosban enyhe további javulástvárnak. A vidéki régiókban azonban némi további romlás valószínű.

 

A lakosság lakásépítési, vásárlási és felújítási szándékai

(4 negyedéves mozgóátlagolt értékek, ezer háztartás)

Negyedév

Lakásépítés, -vásárlás

Lakásfelújítás, -bővítés

Biztosan

Valószínűleg

Biztosan

Valószínűleg

2006. 01.

49

108

122

413

2006. 02.

55

116

138

414

2006. 03.

51

130

116

422

2006. 04.

53

128

118

413

2007. 01.

50

122

112

391

2007. 02.

39

128

97

371

2007. 03.

36

111

95

344

2007. 04.

32

100

84

317

2008. 01.

27

96

71

296

2008. 02.

26

78

59

247

2008. 03.

30

83

51

233

2008. 04.

26

74

45

207

2009. 01.

27

60

37

164

2009. 02.

25

46

32

153

2009. 03.

22

32

37

144

2009. 04.

22

32

33

147

2010. 01.

17

34

32

139

2010. 02.

11

47

30

131

2010. 03.

5

54

23

123

2010. 04.

3

53

25

116

2011. 01.

4

56

30

114

2011.02.

8

49

27

107

2011. 03.

7

38

23

97

2011. 04.

8

38

21

84

2012. 01.

7

35

16

81

2012. 02.

4

31

12

77

 

Forrás: a GKI lakossági felmérései

Nem javultak a lakosság szándékai. A 2012. áprilisi felmérés eredményei szerint a lakásépítésre és vásárlásra vonatkozó lakossági várakozások az előző negyedéves alacsony bázisról tovább csökkentek. A jelen felmérés eredményei (a szezonális hatást kiszűrő 4 negyedéves mozgó átlagok alapján) szerint a következő 12 hónapban biztosan mintegy 4 ezer, valószínűleg további 31 ezer háztartásban terveznek lakásépítést vagy lakásvásárlást. Ez mind a biztos szándékú körben, mind a valószínű szándékú körben romlást jelez. Mind a lakásfelújítást és -korszerűsítést biztosan tervezők, mind az ezt valószínűsítők arányai mérséklődést jeleznek az előző negyedévhez képest (a szezonális hatást kiszűrő 4 negyedéves mozgó átlagok alapján). A lakásfelújítást tervezők száma így újabb mélypontra csökkent.

 

Árak, bérlet díjak

 

Az új ingatlanok árának a következő 12 hónapban várható alakulására vonatkozó várakozások

(százalékos változás a jelenlegi árakhoz képest)

 

Budapest

Pest megye

Nyugat-Magyarország

Kelet-Magyarország

Országos átlag

Lakóingatlan

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Iroda

-1,5 (-2)

-1 (0)

0 (0)

0 (-1)

-0,8 (-1)

Üzlethelyiség

-1,5 (-1)

-1,5 (0)

-1 (0)

-1 (-1)

-1,2 (-0,8)

Raktár

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

 

   Zárójelben az előző – 2012. januári - felmérés adatai

 

Az új építésű lakások árai a válaszadók szerint a következő 12 hónapban az árak várhatóan már nem vagy nem csökkennek tovább. A többi ingatlantípusban sem várható már érdemi árcsökkenés.

 

A használt ingatlanok árának a következő 12 hónapban várható alakulására

vonatkozó várakozások

(százalékos változás a jelenlegi árakhoz képest)

 

Budapest

Pest megye

Nyugat-Magyarország

Kelet-Magyarország

Országos átlag

Lakóingatlan

-1,5 (-3,7)

-2 (-3)

-1,5 (-2,3)

-1,8 (-3)

-1,5 (-3)

Iroda

-2 (-2,5)

-2 (-2)

-3 (-6)

-3 (-2)

-2,7 (-4)

Üzlethelyiség

-2 (-2)

-1 (0)

-1 (-1)

-1 (-1)

-1,4 (-1,3)

Raktár

-1 (-1)

-2 (0)

-2,5 (-5)

-1 (-1,5)

-1,7 (-2,5)

Építési telek

-2 (-1)

-2 (2)

-3 (-2,5)

-4 (0)

-3 (-1,5)

 

   Zárójelben az előző – 2012. januári - felmérés adatai

 

A lakásárak csökkenése várhatóan az ingatlanos cégek szerint a közeljövőben tovább folytatódik, de ennek mértéke inkább csak „jelképes” lehet. A fővárosban és vidéken a következő 12 hónapban 1-2%-os ármérséklődésre lehet számítani. A használt üzleti ingatlanok esetében is várhatóan folytatódik az árcsökkenés, de a mérték ezekben az esetekben is csökkenő. A telekárak azonban még érdemben tovább csökkenhetnek.

 

A közeljövőben a bérlők várhatóan tovább harcolnak csökkenő bérleti díjak eléréséért. Ennek némi tere lehet is, de az alaptendencia minden bizonnyal a változatlanság lesz. A felmérés résztvevői szerint az irodák és raktárak bérleti díjai a következő 12 hónapban várhatóan nem változnak, az üzlethelyiségek és a raktárak esetében elképzelhető némi további enyhe csökkenés.

Forrás: GKI
Tartalmi partnerünk az 

Akik most keresnek üzlethelyet

300 - 2000m²
2021. 01. 16.
300 - 600m²
2020. 11. 27.

Meghirdetné üzlethely keresését?

Ide kattintson!

Üzlethely ajánló

R40 üzlethelység

Rákóczi u. 40.

kiadó üzlethely0 m2
bérleti díj0 - 20 €/m²/hó+áfa

Győr Interspar

Fehérvári út 1.

kiadó üzlethely0 m2
bérleti díj9 - 15 €/m²/hó+áfa

M3 Outlet Center

Hajdú út 52.

kiadó üzlethely0 m2
bérleti díj0 - 0 €/m²/hó+áfa

Prestige Towers

Meder u. 8.

kiadó üzlethely0 m2
bérleti díj15 - 20 €/m²/hó+áfa

Gödöllő Retail Park

Köztársaság u. 85.

kiadó üzlethely0 m2
bérleti díj3 - 10 €/m²/hó+áfa

Szentendrei üzlet

Paprikabíró u.2

kiadó üzlethely0 m2
bérleti díj0 - 0 €/m²/hó+áfa

KÖVESS MINKET

Üzlet kereső